Palvelumme lyhyesti

Yhteystiedot

Insinööritoimisto
Matti Janhunen Oy

Melkonkatu 16 B
00210 Helsinki

Y-tunnus 2877641-7

www.mjanhunen.com

Jälkijännitystyöt

Olemme erikoistuneet vaativien paikallavalettujen betonirakenteiden jälkijännitystöiden urakointiin ja rakennesuunnitteluun. Käytämme tartunnattomia ns. rasvapunoksia ja ETA-hyväksyttyjä jännemenetelmiä. Asiakkaitamme ovat rakennusurakoitsijat ja toimimme koko Suomen alueella.

Pysäköintitalot ja pihakannet - jälkijännitetty vaihtoehto

Voimme sisällyttää urakkaamme myös jälkijännitettyjen rakenteiden rakennesuunnittelun. Yhteydenotto meihin kannattaa siksi jo suunnittelu- tai tarjousvaiheessa edullisimman rakennevaihtoehdon löytämiseksi.
 
Jälkijännitetyn betonirakenteen parhaat edut ovat pitkät jännevälit ja vesitiivis rakenne. Autohallissa tarvittava väljyys ja hyvä käytettävyys voidaan helpoimmin saavuttaa pitkillä pilarivapailla jänneväleillä hyödyntämällä jälkijännitettyä rakennetta. Myös rakenteen vesitiiveys ja raskaat kuormitukset kuten pelastustiet voidaan parhaiten hallita käyttämällä jälkijännitettyä betonirakennetta.

Olemme olleet mukana rakentamassa yli 150 paikallavalettua jälkijännitettyä pysäköintilaitosta,autohallia tai pihakantta 25 vuoden aikana.
           
Annamme mielellämme lisätietoja jälkijännitetyistä betonirakenteista ja pysäköintitaloista ja eri suunnittelu- ja rakentamisvaihtoehdoista.